37000cm威尼斯(中国)有限公司-App Platform

小枧三星地块开发项目(嘉来溪山和鸣)启动交房活动公司中选结果通知书

各比选申请人

我方已接受四川瑾设创意有限责任公司 2023 12 1 所递交的小枧三星地块开发项目(嘉来溪山和鸣)启动交房活动公司比选申请文件,确定四川瑾设创意有限责任公司为中选人。

感谢你单位对我们工作的大力支持。

       比选人:绵阳市绵投置地有限公司(盖单位章)【附加下载】

 法定代表人:          (盖法人章)

                             2023125


XML 地图